Opgør med brug og smid væk

Det er blevet mere og mere moderne, at man up-cycler og recycler. To begreber der måske ikke er lige velkendt for alle, men dækker over to fænomener, der i højere grad, er noget, som både virksomheder og private gør brug af i forbindelse med et større fokus på miljøet og vor klima.

Når man taler ‘up-cycling’, handler det om, at man sørger for at genbruge alt, hvad man kan fra en given genstand. Det kan eksempelvis være en computer, som ikke virker mere. I stedet for at smide den ud, sørger man for at skille den fuldstændigt af, idet eksempelvis grafikkort og harddisk intet fejler, men kan bruges igen, selvom motherboardet eller skærmen er stået af. ‘Recycling’ handler om, at man genbruger, i stedet for at man smider ud. Og det er her, at firmaet Brugt-it kommer ind i billet, da de netop har specialiseret sig i opkøb af brugt it udstyr.

Når en virksomhed eksempelvis skal have nye pc’ere til hele medarbejderstaben, så man meget, navnligt førhen, at de gamle computere blev smidt ud. Smidt ud selvom de måske intet, eller meget lidt fejlede, for at gøre plads til nyt. Det kunne være, at virksomheden havde en politik om, at man hvert andet eller tredje år, skulle have ny pc. I stedet for at virksomheden nu skal smide deres brugte pc’ere ud, er flere og flere virksomheder begyndt at arbejde i opkøb af brugt it.

Når en virksomhed som eksempelvis Brugt-it køber brugt it-udstyr fra en virksomhed, bliver udstyret renset og ‘nulstillet’, så intet er at finde fra den gamle ejer såvel som bruger. Herfra sælger de så enten hele computeren eller de forskellige dele videre, til andre som kan have nytte af det, og på den måde sikrer de, at man får mest muligt ud af de gamle computere og de gamle computerdele.

Ved at man gør det på denne måde, skåner man miljøet og man nedbringer den ‘brug og smid væk-kultur’, vi i mange år har set.

Social profiles